Informatie over Winter van solidariteit

Gebruiksvoorwaarden

Winter van solidariteit gebruiksvoorwaarden

Winter van solidariteit is een webservice die is gebouwd op het Sharetribe platform. De algemene voorwaarden van Sharetribe zijn ook van toepassing op het gebruik van Winter van solidariteit.

Sharetribe is een sociale-mediadienst die zijn gebruikers in staat stelt om gunsten en items te veranderen en met elkaar te communiceren. De Sharetribe-service mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De serviceprovider behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden indien nodig te wijzigen. Geldige gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website van Sharetribe.

Rechten van de inhoud
De gebruikers behouden zelf het recht op alle tekst, foto's en andere inhoud die ze in de dienst maken. De gebruikers staan toe dat anderen de inhoud gebruiken in overeenstemming met de aard van de dienst en staan verder toe dat de dienstverlener informatie en gegevens archiveert en wijzigingen aanbrengt die nodig zijn voor de dienst of het onderzoek, maar andere rechten worden niet overgedragen van de gebruikers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de gebruiker, die deze aan de dienst heeft geproduceerd. De dienstverlener heeft het recht om materiaal te verwijderen wanneer hij dat nodig acht.

Disclaimer
Er worden geen garanties gegeven voor de werking van de Sharetribe-service. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelingen in de dienst en zij dienen de betrouwbaarheid van andere gebruikers in te schatten alvorens met hen om te gaan. De serviceprovider kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan de gebruiker wordt toegebracht. De gebruiker mag geen informatie of gegevens in de service opslaan en verwachten dat deze daar blijven.

Het verwijderen van een gebruiker
De serviceprovider heeft het recht om gebruikers van Sharetribe te verwijderen en hun recht om de dienst te gebruiken te beëindigen zonder specifieke reden en zonder dat zij daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn.

Toepasselijke jurisdictie
De jurisdictie die van toepassing is op deze dienst en deze gebruiksvoorwaarden is die van Finland, tenzij iets anders vereist is door bindend recht.