SolidariTeams: Faites un don / doe een gift

NL

Dankzij de giften die de SolidariTeams hebben ingezameld, hebben we al twee vrachtwagens met materiaal zoals ontvochtigers en huishoudtoestellen kunnen sturen naar de getroffen gebieden.

Doneren aan de SolidariTeams kan op het rekeningnummer BE17 7340 5689 1721

Alle giften gaan integraal naar campagnes om de slachtoffers van de overstromingen te helpen

pvda.be/overstromingen_steun

FR

Grâce aux dons financiers récoltés avec les SolidariTeams, nous avons pu envoyer deux camions remplis de matériel vers la province de Liège.

Les dons aux équipes de solidarité peuvent être effectués sur le numéro de compte BE17 7340 5689 1721

Tous les dons sont destinés aux campagnes d'aide aux victimes des inondations.

ptb.be/inondations_soutien

Reacties (0)

Je moet inloggen om een nieuwe reactie te verzenden.